Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

Dafnier

Kaldes også vandlopper og er ligesom cyclops små krebsdyr, der især findes i damme og gadekær hvor der også lever svømme- og vadefugle f.eks. ænder og gæs o. lign. Dafnier er et særdeles godt foderemne til akvariefisk, ganske særligt hvis de gives afvekslende med andre fødeemner.

Drosophila

Banan-, frugt-, eller eddikefluer, kært barn har mange navne. En lille flueart, hyppigt med forkryblede vinger, der opdrættes i kulturer og anvendes som insektnæring for mange fisk, der i særlig grad har brug for sådanne foderemner for at blive legemodne, ect.

Dyreplankton

Helt små dyriske organismer, som svæver frit rundt i vandet, f.eks. vandlopper.