Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

f

I forbindelse med artsnavn: formae, angiver at det eftefølgende navn er betegnelsen for en særlig form eller variant af arten. (Se også Var)

Fane

Den øverste del af hylstrbladet hos Cryptocoryne.

Familie

Er en systematisk betegnelse for en gruppe af slægter.

Fedtfinne

En hos mange fiskegrupper (Laks, Karpelaks, Maller) forekommede huddannelse på ryggen, mellem rygfinne og halefinne. Kan i mange tilfælde også være befæstiget til en støttefinnestråle

Ferskvand

Forekommer i vandløb og indsøer, naturligt forekommende vand uden stor koncentration af salte, ofte ca. 0,17 g. Pr. liter, hovedsalig bikarbonater og sulfater af natrium, magnesium og kalcium, de sidste især i hårdt vand.

Ferskvandspolyp

Se under Hydra

Finnestråle.

Blød eller hård trådagtig struktur som støtter vævet i finnerne. Nogle hårde finnestråler fortsætter ud over kanten af finnevævet, som pigstråler.
Benede (stive stråler, pigstråler) eller brusk (bløde) finnestråler, der støtter finnerne. De er for det meste forbundne med hinanden ved finnehuden.

Fiskelarve

Nyklæggede fisk betegnes som fiskelarver. Når de bliver lidt større bliver de betegnet som yngel.

Fremavlet

Kan også benævnes kultiveret. Bruges om fisk, der ikke forekommer naturligt men er skabt af akvarister ud fra målrettet avlsarbejde.