Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

Bakterier

Mikroorganismer, hvoraf bestemte arter varetager nyttige funktioner i akvariet (f.eks. omdannlse af ammonium til nitrit og nitrat). Andre arter virker sygdomsfremkaldende (f.eks. bugvattersot). især hos fisk, som er svækkede i forvejen.

Basisk

Se Alkalisk Vand

Bastard

Individ opstået ved krydsning mellem individer tilhørende hver sin art

Benfisk

Fisk med et benskelet. Akvariefisk er næsten udelukkende benfisk.

Benplader

Er relativt store plader indlejret i skindet på fiskens side, det har den samme funktion som skæl.

Blommesæk

Rester af æg indholdet der hænger i en hudpose under bugen på fiskelarven (embryoner) og tjener som næring for disse i de allerførste levedage.

Blødt Vand

Er en betegnelse for vand der har et lavt eller intet indhold af opløste salte. Se også under surt vand.

Brakvand

Er en blanding af salt- og ferskvand, forekommer ved flodmundinger og indsøer. Saltholdighed svingende mellem 0.5 og 35 promille

Brystfinder

Parrede finner som er placeret på siden af kroppen bag gældelåget, mellem bugfinnerne og rygfinnen.