Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

Parede finner

Finner der altid forekommer parvis, f.eks. bryst- og bugfinner.

PH

Et udtryk for brintkoncentrationen i en opløsning. Bruges til at karakterisere om f.eks. vand er surt, neutralt eller basisk.

PH-værdi

Et mål for vandets surhedsgrad. Neutralpunktet ligger ved pH-værdi 7, ved tal herover betegnes vandet som alkalisk og ved værdier under 7 som surt. Ved opdræt af nogle akvariefisk må man tage hensyn til vandets pH-værdi.

Planarier

Fladorme. Små, flade, slimede dyr, der bevæger sig hen ad underlaget ved hjælp af fimrehår. De er almindelige i bundlaget i akvarier og kan undtagelsesvis gøre skade på fiskeæg.

Plankton

Samlet begreb for dyr og planter af ringe størrelse, der lever i de frie vandmasser.