Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

Infusorier

Inden for akvaristikken den almindelig fællesbetegnelse for levende micro organismer, der kan tjene som fødeemner for fiskeunger i disses allerførste dage. Zoologisk er fællesbetegnelsen forkert

Ichthyophtirius multifiliis

Også kaldet fiskedræber. Encellede ydre parasitter, der kan ses på fiskens hud og gæller som hvide pletter (1-1,5 mm i diameter) og som ernærer sig af hudvævet. En parasit bliver cirka 4 dage på fisken, før den forlader fisken og danner nogle tusind nye celler (sporer), som på ny angriber fiskene. Hvis sporerne ikke finder nogen ny værtsfisk, går de til grunde efter nogle dage. Kun sporerne reagerer på medikamenter. Behandling må gentages flere gange eller foretages i mindst 5 dage.

Ichthyoologi

Læren om fiskene.