Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

Gatfinne

Er en enkelt lodret finne der er placeret mellem gat og halefinne.

Gonopodium

En særlig udformning af gatfinnen hos hannen af levendefødende. Bruges til befrugtning af hunnen.

Grønfoder

Vegetabilsk foder med højt slaggeindhold, f,eks. spinat, der har fået et kort opkog, kartofler, rosenkål

Guanin

Et krystal af urinstof. ses ofte indlejret i fiskens skind, hvor refleksion af lyset i krystallerne giver regnbuenskær.

Gyde

Er et andet ord for æglægning.

Gydevorter

Små knopper som udvikles på hovedet hos hanner blandt karpefisk i forbindelse med gydning.

Gælle

Blodfyldt organ som bruges til at optage ilt fra vandet til fiskennes blod.

Gælleikter

Parasitter fra den æglæggende ikteslægt Dactylogyrus, som langsomt ødelægger gællevævet.

Gællelåg

Yder forbenet struktur som dækker over gællerne. Mellem gællelågets bagkant og fiskens krop er en åbning som benævnes gællespalten.

Gællespalte

Åbning mellem gællelågets bagkant og fiskens krop, hvor vandet taget ind gennem munden ledes ud igennem.