Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

Habitat

Levested, levemiljø

Halefinne

Er en enkelt finne som er placeret bagerst på fiskens krop. Hæftet på haleroden

Halerod

Den bagerste del af fiskens krop. Er udgangspunkt for halefinnen

Hårdt vand.

Er en betegnelse for vand med højt indhold af salte, typisk kalcium og magnecium. Se også Alkalisk Vand

Han

♂ Tegnet bruges stedet for at skrive han

Hun

♀ Tegnet bruges istedet for at skrive hun

Hybrid

Krydsning, bastard

Hydra

(Ferskvandspolypen) Er et af de lavestående flercellede dyr. Den er langt ude i familie med den almindelige vandmand. Den bliver 1-2 cm. stor med langstragt legeme hvis bagerste ende er den såkaldte fodskive. I den foreste ende løber legemet ud i et snabelformet parti med mundåbning, hvor omkring der findes 4-20 tentakler på 10-15 cm længde.