Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

Alkalisk Vand

Er en benævnelse for vand med en pH værdi over 7, hvilket ofte skyldes en koncentrering af opløste salte, typisk af kalcium eller magnesium. se også hårdt vand.

Altædende fisk

Fisk der &arlig;der både dyrisk føde. planter og ådsler

Amfibisk plante

Plante der kan gro såvel i vand som på land

Ammoniak NH3

Luftart, der opløst i vand i højere koncentrationer virker giftigt på akvariefisk. I akvarievandet findes det kun ved en pH-værdi over 6,8. Ved en pH-værdi under 6,8 findes ammoniak kun i form af det ugiftige ammonium (NH4+). Amonium henholdsvis amoniak dannes af → organiske affaldsprodukter.

Anatomi

Læren om skikkelses- og kropsbygning hos levende v&arlig;sener

Art

Systematisk betegnelse for fisk som har samme udseende og kan formere sig indbyrdes. Flere arter samles i en slægt. Inden for en art kan der være flere underarter og varianter

Artemia salina

Små krebsdyr, populært kaldet saltsørejer, vis æg i tørret tilstand kan holde sig i årevis og til enhver tid bringes til klækning. Regnes for et fremragende foder til alle fiskeyngel, samt til mindre fiskearter.