Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

Aufwuchs

På dansk findes der næppe et dækkende ord. Betegnelsen for småorganismer som bakterier, alger, småkrebs og encellede dyr, der lever som en belægning på supstrater. I den fri natur er dette begreb vel nok endnu mere udstrakt. Aufwuchs består som skrevet ikke kun af alger, men også af de mange bitte små dyriske organismer, der koloniserer algerne samt de organiske stoffer (Detritus), der sætter sig mellem algerne. Talrige fisk ernærer sig delvis eller endog udelukkende af aufwuchs. (Aufwuchs kan oversættes som opvækst, ungskov, afkom, spire stc.)