Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

Salinitet

Er en betegnelse for vandets indhold af salt. Det måles i promille. Ferskvand har et lavt indhold af salinitet (0 - 1promille), havvand har et højt indhold af salinitet (30 - 38 promille).

Saltholdig

Er vandets indhold af salt. Angives enten som vægtfylde eller som salinitet.

Saltvand

Vand med en salinitet på mere end 35 promille

Sidelinie

Udgøres af en række porer, som gennembore hvert skæl i en vandret skælrække midt langs fiskens side og helt ud på hovedet. Den kan opfatte trykbølger og bruges til navigation.

Skalpel

Er en betegnelse for en skarp forbenet udvækst på hver side af haleroden hos kirurgfisk.

Skæl

Er en fællesbetegnelse for små runde forbenede strukturer indlejret i fiskens skind. Den beskytter fisken imod stød, slag m.m.

Slægt

Er en systematisk betegnelse for en gruppe af arter. Flere slægter samles i en familie.

Stimefisk

Er en betegnelse for fisk som permenent eller midlertidigt svømmer i stimer med artsfæller.

Submers

Undervands