Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

Var

Variant, underart: bruges på samme måde som 'f.'.

Variant

Er en betegnelse for fisk som er en særlig udformning af en art. Bruges typisk om fremavlede fisk med særlige farver eller finner. Se også Underart

Vandets totale Hårhed gH

Den total mængde af opløste salte i vandet, primært Calcium og magnesium. Den totale hårdhed udtrykkes også som summen af den forbigående hårdhed (kH) og den blivende hårdhed, hvor den forbigående hårdhed udgøres af den del af calcium og magnesium saltene som er bundet til bicarbonaten i vandet. Den blivende hårdhed er forskellen mellem den totale hårdhed og den forbigående hårdhed.